bancur cu Dumnezeu

bancuri, de tot rasul

Împart zâmbete [4]

După ce Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le-a zis: - Îmi mai rămân doar două haruri. Unul este artă de a face pipi din picioare şi.... - Eu!!! Eu!!! Eu!!! Eu îl vreau, te rog, Doamne, te rooog, te rooog!!!!!! Îl întrerupse Adam imediat. Asta mi-ar simplifica viaţa în mod substanţial. Eva acceptă, dând din cap şi zise…read more